VOTE #68

CONSLA PARTYLIST

KAAGAPAY NG MG PILIPINO TUNGO SA KAUNLARAN AT PAGBABAGO

Ang CONSLA partylist ay kumakatawan sa 58 savings and loan associations na binuo ng mga sundalo, pulis, bumbero, teachers, market vendors, minero, mga empleyado ng gobyerno at manggagawa sa pribadong sektor upang sama-samang tugunan at itaas ang antas ng kanilang kabuhayan

PARTYLIST NOMINEES


COL RICARDO NOLASCO JR PAF (RET)

Isang retiradong military official at kasalukuyang presindente ng CONSLA na itataguyod ang kapakanan ng mga savings and loan associations sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga mandato nito upang mapanumbalik ang bayanihan ng sa gayon ang mga Pilipino ay huwag lamang umasa sa gobyerno at umasa sa kanilang mga sarili upang umunlad ang ating bansa.

ATTY. KING GEORGE V COLLANTES

Isang abogado at Chief of Staff ng kasalukuyang chairperson ng Congress Committee on Banks and Financial Intermediaries. Layunin nito ang pangasiwaan ang banking and currency, government-owned or controlled banks and financial institutions, non-government banks and financial institutions, insurance, securities and securities exchange upang mapangalagaan ang mga kapakanan ng mga Pilipino.

COL THADDEAUS P ESTALILLA PAF (RET)

Isang retiradong military official at kasalukuyang bise- presindente ng AMWSLAI na itataguyod ang kapakanan ng mga kawal at opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas at mga pulis at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kanilang sweldo, benepisiyo at pensiyon upang sila ay lalong makapaglingkod sa bayan at sa mga Pilipino.

MILAGROS C AZANZA

Ang kasalukuyang presindente ng Shell Employees Savings and Loan Association na kumakatawan sa mga miyembro ng CONSLA mula sa pribadong sector na itataguyod ang kapakanan ng mga mangagawang pilipino at naghihikayat sa mga korporasyon at mga negosyante na magkaloob ng mas malawak na partisipasyon sa pagpapaunlad ng Pilipinas.

RONALD B DOMINGUEZ

Isang compliance officer ng CONSLA at AMWSLAI na kumakatawan sa mga miyembro ng CONSLA mula sa pampublikong sector na itataguyod ang kapakanan ng mga kawani ng gobyerno at pagpapalawak ng mga self-help vehicles gaya ng savings and loan associations o kooperatiba at community-based livelihood projects.

VOTE #68

CONSLA PARTYLIST

KAAGAPAY NG MG PILIPINO TUNGO SA KAUNLARAN AT PAGBABAGO

Ang CONSLA partylist ay kumakatawan sa 58 savings and loan associations na binuo ng mga sundalo, pulis, bumbero, teachers, market vendors, minero, mga empleyado ng gobyerno at manggagawa sa pribadong sektor upang sama-samang tugunan at itaas ang antas ng kanilang kabuhayan

Naglalayon ang CONSLA Partylist na maging kaagapay ng mga Pilipino tungo sa kaunlaran at pagbabago sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng sariling sikap at bayanihan ng sa gayon ang mga Pilipino ay huwag lamang umasa sa gobyerno upang umunlad ang ating bansa.

PAGPAPALAGANAP NG SARILING SIKAP

Kabilang sa priority projects ng CONSLA partylist ay ang pagpapalaganap, sa buong Pilipinas at sa mga bansang may mga OFWs, ng mga self-help vehicles gaya ng savings and loan associations o kooperatiba at community-based livelihood projects.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hihikayatin ng CONSLA partylist ang mga malalaking korporasyon at mga negosyante na magkaloob ng mas malawak na partisipasyon sa pagpapaunlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalaan ng bahagi ng kanilang kita para sa Corporate Social Responsibility projects.

PROTEKSYON SA MGA NAGIIMPOK

Pag-iibayuhin din nito ang depositors’ protection laban sa mga investment scams at pagsasara ng mga bangko, pre-need plans at iba pang financial institutions upang lalong palakasin ang pagtitipid at pag iimpok para sa kinabukasan.

PAARALANG PANGNEGOSYO

Isinusulong din ng CONSLA Partylist ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagpasa ng mga batas na magtatatag ng mga business and science high schools at training schools upang maihanda sila na maging successful entrepreneurs.

PANGANGALAGA SA MANGAGAWANG PILIPINO

Para maiangat ang antas ng pamumuhay ng manggagawa at ang kanilang pamilya, ang pagrepaso ng minimum wage orders at maging ang mga buwis na ipinapataw sa kanila.

PABAHAY, AGRIKULTURA AT KALUSUGAN

Para sa masang Pilipino, ang pagsuporta sa agrikultura sa pamamagitan ng sapat na patubig at modernisasyon, mas abot kayang low-cost housing at libreng healthcare.


#68 CONSLA PARTYLIST

KAAGAPAY NG MG PILIPINO TUNGO SA KAUNLARAN AT PAGBABAGO

Supportahan ang CONSLA Partylist sa nalalapit na 2016 election!

VOLUNTEER

Kailangan ka ng CONSLA Partylist upang maipalaganap ang aming mandato ng kaunlaran at pagbabago sa mga mamamayang Pilipino

Click upang Magvolunteer

MANIFESTO

Kailangan ng CONSLA Partylist ang iyong supporta. Kumpletuhin ang Manifesto of Support upang makuha ang iyong CONSLA t-shirt, caps at fans.

Manifesto of Support